Samenwerking NPSB

Nederlandse Politie Sport Bond

Via NPSB kunnen alle medewerkers van politie en Koninklijke Marechaussee aan meer dan twintig sporten meedoen. Hiermee proberen zij het verschil te maken: weerbaar in het werk en in het dagelijks leven, midden in de samenleving!

 

Door een samenwerking met de NPSB zal onze adventure race dit jaar ook onderdeel zijn van het brede scala aan sporten waaraan zij kunnen deelnemen. Wij hopen op een mooie dag vol uitdagingen en samen sporten!